Timo Reina: ”Kuntajohtaminen on johtamisen lajeista kenties vaikein tai ainakin moniulotteisin. Tarve vastata ihmisten elintärkeistä palveluista, tiukat talouden raamit, demokraattinen päätöksenteko ja valpas paikallinen sekä sosiaalinen media pitävät tästä huolen. Myös kuntajohtaminen tilaa ja muutostarpeita pitää peilata tätä taustaa vasten.”