Miira Raiskila: Kuntajohtaminen on tänä päivänä jatkuvaa muutoksen ja epävarmuuden johtamista. Resurssien riittävyys, muuttuvat palvelutarpeet ja jatkuvasti lisääntyvät lakisääteiset velvoitteet muodostavat yhtälön, josta kuntien ja ennen kaikkea kuntalaisten tulisi selvitä vahvoina ja hyvinvoivina – sillä juuri hyvinvointi tuo elinvoimaa ja sen myötä uudistumiskykyä ja vakautta.