Public Sector Day by Sarastia
Keskusteluareena julkisen sektorin kehittämisestä

Ohjelma 1.10.2020

Klo 9.00
Järjestelmäkaaoksesta hyötyyn – ICT-hankinnat julkisella sektorilla

Apotti Oy:n toimitusjohtaja Hannu Välimäellä, Jämsän tietohallintopäällikkö Heli Helmisellä ja Sarastia Oy:n hankintapäällikkö Riku Heinolla on monipuolista kokemusta julkisista hankinnoista. Keskustelussa käydään konkretian kautta läpi mm. ICT-hankintojen onnistumisen edellytyksiä. Mitä vaatimuksia ICT:lle ja hankintaprosessille tuovat Suomessa maakunnalliset erot ja tarpeet? Onko niin, että moni jul­ki­nen it-jär­jes­tel­mä on van­hen­tu­nut jo käyt­töön tul­les­saan. Keskustelijoilta kysytään ratkaisuja, kun haasteina ovat mm. yhteensopimattomat järjestelmät, isot päivitys- ja vaihtokustannukset sekä kilpailutuksien pitkät kestot.

Katso tallenne Lue tiivistelmä


Klo 9.45
Avec Sarastia: eCraft Oy
eCraft Oy:n Principal Consultant Kirsi Louhelainen ja Sarastia Oy:n automaatiopäällikkö Petri Ojala käyvät läpi, millaista säästöpotentiaalia ja liiketoimintahyötyä automatisoitavissa olevat prosessit tuovat kuntasektorille. Sarastia ja eCraft toteuttavat parhaillaan kehitysprojektia, jossa koneoppimista hyödynnetään ostolaskujen kierrätyksen automatisoinnissa. Tavoitteena on mullistaa kuntakentän ostolaskujen käsittely vähentämällä radikaalisti siihen käytettyä aikaa.

Katso tallenne LUE TIIVISTELMÄ


Klo 10.00
Robotiikan ja tekoälyn aikaansaamat muutokset työelämässä

Most Digital Oy:n toimitusjohtaja Olli Ainasvuori ja Riihimäen kaupungin kehittämisjohtaja Esa Santakallio keskustelevat tekoälyn vaikutuksista työn tekemiseen. Ainasvuori luotsaa kasvuyritystä, joka on toteuttanut lukuisia robottihankkeita yksityisellä ja julkisella sektorilla. Santakallio on raivannut opettajana ja viranhaltijana päämäärätietoisesti tietä Riihimäelle, jotta se voisi kehittyä robotiikan opetuksen kärkikaupungiksi.
Kysymme, millaista muutosta vaaditaan ihmisiltä digitalisaation ja tekoälyn lisääntyessä? Millaisia mahdollisuuksia digitalisaatio tuo yksittäisen työntekijän näkökulmasta? Onko jopa mahdollista, että työn taakka kevenee ja stressitaso laskee kun virheiden mahdollisuus automatiikan vuoksi pienenee.

Katso tallenne Lue tiivistelmä


Klo 10.45

Mitä syntyy kun palkka- ja tiedolla johtamisen järjestelmä rakennetaan kuntasektorin tarpeisiin?

Case: Sarastia365 HR ja BI

Keskustelijoina:
Sarastia365 BI -liiketoimintapäällikkö Janne Papunen
Sarastia365 HR -tuotepäällikkö Annika Leppäkoski

Katso tallenne LUE TIIVISTELMÄ


Klo 11.00
Kuntajohtaminen kriisissä – onko näin ja mitä teemme asialle?

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina, Vaalan kunnanjohtaja Miira Raiskila ja hallintotieteiden tohtori Eero Laesterä keskustelevat kuntakentän johtamisesta. Kysymme, onko kuntajohtaminen kriisissä ja jos on, miten se näkyy arjen johtamisessa. Miten onnistua ja mikä auttaa onnistumisessa? Mikä tekee kuntajohtamisesta niin erityisen haasteellista?

Katso tallenne Lue tiivistelmä

Public Sector Day 2020 kumppanina eCraft

eCraft on IT- ja konsultointipalveluihin keskittynyt asiantuntijayritys, jonka palvelut kattavat toiminnanohjauksen, asiakkuudenhallinnan, analytiikan ja raportoinnin sekä sovelluskehityksen ja infrapalvelut. Päätyömme on asiakkaidemme liiketoiminnan kilpailukyvyn vahvistaminen. eCraftilla työskentelee 300 asiantuntijaa, joiden osaamisessa yhdistyy asiakasymmärrys, uusin teknologia ja dataosaaminen. eCraft on osa kansainvälistä Fellowmind-konsernia, joka toimii Hollannissa, Saksassa, Ruotsissa ja Suomessa 1000 asiantuntijan voimin. Lue lisää: www.ecraft.com

Riku Heino: ”Hankintayksiköllä on lähes aina oikeus valita neuvottelumenettely ICT-hankinnoissa. Tätä oikeutta kannattaa myös hyödyntää, sillä neuvottelu ratkaisee suurimman osan ICT-hankintojen kilpailutukseen liittyvistä haasteista.”

Miira Raiskila: Kuntajohtaminen on tänä päivänä jatkuvaa muutoksen ja epävarmuuden johtamista. Resurssien riittävyys, muuttuvat palvelutarpeet ja jatkuvasti lisääntyvät lakisääteiset velvoitteet muodostavat yhtälön, josta kuntien ja ennen kaikkea kuntalaisten tulisi selvitä vahvoina ja hyvinvoivina – sillä juuri hyvinvointi tuo elinvoimaa ja sen myötä uudistumiskykyä ja vakautta.

Timo Reina: Kuntajohtaminen on johtamisen lajeista kenties vaikein tai ainakin moniulotteisin. Tarve vastata ihmisten elintärkeistä palveluista, tiukat talouden raamit, demokraattinen päätöksenteko ja valpas paikallinen sekä sosiaalinen media pitävät tästä huolen. Myös kuntajohtaminen tilaa ja muutostarpeita pitää peilata tätä taustaa vasten.

Kirsi Louhelainen: Monet tärkeät tukitoiminnot kuten taloushallinto tulevat lähivuosina tehostumaan ja hyötymään merkittävästi teknologian, kuten tekoälyn ja ohjelmistorobotiikan tarjoamista mahdollisuuksista.

Olli Ainasvuori: Jos teet töitä kuin robotti, se kyllä vie työsi, mutta robotti taas ei koskaan pysty tekemään inhimillisiä töitä. Tulevaisuuden työnjako on siis selvä, robotille robotin työt, ihmiselle ihmisen työt. — Viestiksi kaikille: on parempi olla mukana tekemässä vääjäämätöntä muutosta kuin olla pelkästään sen kohteena.

Heli Helminen: Julkishallinnon hankintaprosessia (hankintalaki) tulisi huomattavasti keventää, jotta hankintojen tekeminen olisi nopeampaa ja ketterämpää. Asiakkaalla pitäisi myös olla oikeus valita se aidosti sopivin vaihtoehto. Julkisissa hankinnoissa tulisi olla sama vapaus kuin yritysmaailmassa.

Eero Laesterä: Kuntien toimintoja pitäisi ohjata tällä hetkellä vielä tiukemmin talouden kaidalla tiellä – kunnan pitäisi oikeasti ja todemmin tunnistaa asemansa ja sen mukaan sopeuttaa ja samalla kehittää. Johtaminen tähän vaikuttaa – operatiivinen ja poliittinen.

Puhujat

Peter Nyman

PSD:n virallinen ankkuri

Public Sector Dayn luottoankkurina toimii journalisti, uutisankkuri ja viestintäammattilainen Peter Nyman. Peter on tuttu kasvo edellisvuoden PSD:stä sekä MTV:n uutisista, Uutisvuodon juontajana kuin myöhäisillan keskusteluohjelmastaan. PSD-ankkurina Peter haastaa vieraamme yhdessä kehittämään kunta-alaa.

Timo Reina

varatoimitusjohtaja, Kuntaliitto

Timo Reina on toiminut Kuntaliiton varatoimitusjohtajana vuodesta 2016 lähtien. Reina on varatuomari ja oikeustieteen maisteri, ja hän on työskennellyt mm. Hämeen maakuntajohtajana, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARA:n hallintojohtajana sekä eri tehtävissä eduskunnassa ja kuntaministereiden esikunnassa ministeriöissä. Kunnallisia luottamustehtäviä Reina on hoitanut Petäjävedellä ja Järvenpäässä, jossa hän tällä hetkellä asuu.

Miira Raiskila

kunnanjohtaja, Vaalan kunta

Miira Raiskila painottaa kunnanjohtajan työssään hyvinvoinnin ja positiivisen johtamisen teemoja. Raiskila toimii yhtenä nuorten kuntajohtajien verkoston vetureista, ja haluaa kehittää julkishallinnon johtamista osallistavampaan, avoimempaan ja vuorovaikutteisempaan suuntaan. Aiemmin Raiskila on työskennellyt mm. tutkijana ja tuntiopettajana Turun yliopistolla, projektisuunnittelijana ajatuspaja Toivossa sekä toimitusjohtajana Yliopistovalmennuksessa. Koulutukseltaan Raiskila on valtiotieteen maisteri, ja tekeillä hänellä on valtio-opin väitöskirja vaikuttavuusarviointeihin liittyen.

Eero Laesterä

hallintotieteiden tohtori

Eero Laesterä on toiminut Perlacon Oy:n hallituksen puheenjohtajana sekä on kokenut ja arvostettu kuntatuntija ja julkisen sektorin konsultti. Hänen väitöskirjansa käsitteli finanssiriskejä Suomen kunnissa. Laesterä on tullut julkisuudessa tunnetuksi kuntaliitosselvitysten selvitysmiehenä ja kuntatalouden asiantuntijana. Kunta-alan tuntemusta syventää käytännön kokemus valtuutettuna Pälkäneellä vuodesta 2005 ja mm. Pälkäneen kunnanhallituksen puheenjohtajuus vuodesta 2013 alkaen.

Olli Ainasvuori

toimitusjohtaja, MOST Digital Oy

Olli Ainasvuori on luotsannut viimeiset neljä vuotta menestyksellä yhtiökumppaneidensa kanssa perustamaansa yritystä MOST Digital Oy:ta, joka tuottaa robotti- ja koneälyratkaisuja eri toimialoille. Ainasvuori toimi viisi vuotta Taitoa Oy:n (fuusioitui KuntaPron kanssa Sarastiaksi) kehitys- ja toimitusjohtajana saaden aikaan vahvaa kasvua ja kuntakentän luottamusta. Ainasvuori on taustaltaan tilintarkastaja ja hän on vetänyt pitkään johdon konsultointia tehnyttä Audiapro Oy:tä.

Esa Santakallio

kehittämisjohtaja, Riihimäen kaupunki

Riihimäen kehittämisjohtaja Esa Santakallio tunnetaan robotiikan puolestapuhujana. Aiemmin Riihimäen sivistysjohtajana toiminut Santakallio keskittyy nykyisessä tehtävässään robotiikkakampuksen ja -opetuksen kehittämiseen. Riihimäki on kehittynyt Suomen robotiikkaopetuksen pääkaupungiksi, mikä on herättänyt kiinnostusta myös kansainvälisesti.

Public Sector Day 2020 puhujat

Hannu Välimäki

toimitusjohtaja, Apotti Oy

Hannu Välimäki luotsaa Apotti Oy:n toimitusjohtajana tällä hetkellä ehkä Suomen haastavinta järjestelmähanketta. Apotissa HUS:lle ja joukolle Uudenmaan kaupunkeja rakennetaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä. Vaativalla hankkeella on vahva tavoite, mutta isoja muutoksia ei tehdä ilman kritiikkiä. Välimäki on työskennellyt aikaisemmin kansainvälisissä tehtävissä mm. Itella Oyj:ssä, BasWarella, ICL:llä ja Nokialla sekä konsulttina. Välimäki on valmistunut Tampereen yliopistosta ja on kotoisin Parkanosta.

Heli Helminen

tietohallintopäällikkö, Jämsän kaupunki

Heli Helminen on ollut Jämsän kaupungin tietohallintopäällikkö vuodesta 2011 ja hänellä on useiden vuosien kokemus ICT-alasta yrittäjänä, kouluttajana ja vakuutusalalta. Helminen oli mukana Pirkanmaan ja Keski-Suomen Sote- ja maakuntauudistuksen ICT-työryhmissä. Koulutukseltaan Helminen on filosofian maisteri ja yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja asuu Vilppulassa.

Riku Heino

liiketoimintapäällikkö, Sarastia Oy

Riku Heino luotsaa Sarastian yhteishankintayksikköä, jossa ytimessä on kuntien erilaisiin taloudellisiin ja kehittämistarpeisiin vastaaminen hankinnan keinoin. Julkisia hankintoja Heino on tarkastellut niin tilaajan, konsultin, tarjoajan kuin kilpailuttajankin näkökulmista. Hänellä on aiempaa taustaa myös organisaatioviestinnästä.

Kirsi Louhelainen

Principal Consultant, eCraft Oy

Kirsi Louhelainen auttaa yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa teknologian, datan ja tekoälyn avulla eCraftilla.  Hän on kiinnostunut erityisesti teknologian mahdollistamasta toimintamallien muutoksesta työelämän murroksessa. Tätä ennen hän on vastannut teknologiajohtajana tekoälykehityksestä Bravedo-yhteisössä (ent. Barona Group). Louhelaisella on laaja kokemus erilaisten teknologiaympäristöjen suunnittelemisesta ja kehittämisestä muun muassa startupeille, vakuutusyhtiöille ja pankeille. Hän on toiminut ohjelmistokehittäjänä, arkkitehtinä sekä erilaisissa johtotehtävissä.

Petri Ojala

automaatiopäällikkö, Sarastia Oy

Petri Ojala on ohjelmistotekniikan ammattilainen, joka on aloittanut työuransa Nokian tuotekehityksessä ja laajentanut osaamistaan useammalla toimialalla mm. taloushallinnon ohjelmistoja tuottavan Baswaren palveluksessa. Ojala haluaa olla vahvasti mukana kehittämässä tulevaisuuden Sarastiaa, jossa pystytään hyödyntämään ohjelmistotekniikan mahdollisuuksia tehokkaasti ja täydentämään omalla tuotekehitysosaamisellaan käyttämiään ohjelmistoja.

Janne Papunen

Sarastia365 BI -liiketoimintapäällikkö, Sarastia Oy

Janne Papunen on kehittänyt Sarastian ja sen edeltäjän KuntaPron tiedolla johtamista ja digitaalisia palveluja kahdeksan vuoden ajan. Papunen vetää Automaatio & Analytiikka -yksikköä, joka tuottaa BI-, tekoäly- ja robotiikkaratkaisuja. Ratkaisuilla pyritään tehostamaan sekä Sarastian sisäistä että asiakkaiden toimintaa. Koulutukseltaan Papunen on tuotantotalouden diplomi-insinööri.