MIKÄ PSD BY SARASTIA?

Mikä Public Sector Day?

Public Sector Day nostaa esiin ajankohtaisia ja mielenkiintoisia näkökulmia julkisen sektorin kehittämiseen. Vuodesta 2018 asti verkkosummittina järjestetty tapahtuma mahdollistaa joustavan osallistumisen jokaiselle julkisen sektorin ammattilaiselle – missä ikinä oletkin.

Public Sector Dayn juuret ovat vuodessa 2013, jolloin ensimmäinen KuntaPro-päivinä tunnettu tapahtuma järjestettiin Hämeenlinnan Verkatehtaalla. Seuraavana vuonna tapahtuma siirtyi Scandic Cityyn Tampereelle, jossa se järjestettiin yhdessä Microsoft Oy:n kanssa. Vuonna 2015 KuntaPro-päivät päätettiin profiloida KuntaPron omaksi asiakastapahtumaksi. Sen ohelle perustettiin KuntaPron, Mepco Oyn (nyk. Accontour Oy) ja Microsoftin yhteistyönä kaikille avoin Public Sector Day kokoamaan yhteen mielenkiintoisia puhujia niin kunta-alalta kuin yritysmaailmastakin.

Fyysisestä tapahtumasta verkkosummitiksi

Public Sector Day on vuosien varrella saavuttanut suuren yleisön, jolta saadun palautteen perusteella PSD:n konsepti päätettiin vuonna 2018 uudistaa täysin. Syksyllä 2018 Public Sector Day järjestettiin ensimmäistä kertaa pelkästään verkossa. Tapahtuma toteutettiin Magnum Liven studiolla Vantaalla ja streamattiin verkkoon Public Sector Dayn nettisivuille. Sen sijaan, että 200-päinen yleisö olisi matkustanut tapahtumapaikalle, PSD vietiin heidän luokseen – vain tapahtuman toteutumisen kannalta oleelliset asiantuntijat ja organisoijat liikkuivat. Moderaattorina tapahtumassa toimi Peter Nyman, joka jatkaa myös tulevien vuosien PSD-asiantuntijoiden haastajana. Public Sector Daysta saatu palaute on ollut todella mahtavaa, ja tapahtuma jatkaa tällä tiellä myös tulevina vuosina – kunnes keksimme taas jotain uutta!

Menneiden vuosien tallenteita

7.10.2020 | Ajankohtaista

Mitä oli Public Sector Day 2020?

Pääteemojen puheenvuoroissa käytiin läpi ICT-hankintoja, robotiikkaa ja kuntajohtamista. Yleisöpalautteissa täydet 100 % vastaajista ilmoitti, että voisivat suositella tapahtumaa omalle verkostolleen….

Riku Heino: ”Hankintayksiköllä on lähes aina oikeus valita neuvottelumenettely ICT-hankinnoissa. Tätä oikeutta kannattaa myös hyödyntää, sillä neuvottelu ratkaisee suurimman osan ICT-hankintojen kilpailutukseen liittyvistä haasteista.”

Miira Raiskila: Kuntajohtaminen on tänä päivänä jatkuvaa muutoksen ja epävarmuuden johtamista. Resurssien riittävyys, muuttuvat palvelutarpeet ja jatkuvasti lisääntyvät lakisääteiset velvoitteet muodostavat yhtälön, josta kuntien ja ennen kaikkea kuntalaisten tulisi selvitä vahvoina ja hyvinvoivina – sillä juuri hyvinvointi tuo elinvoimaa ja sen myötä uudistumiskykyä ja vakautta.

Timo Reina: Kuntajohtaminen on johtamisen lajeista kenties vaikein tai ainakin moniulotteisin. Tarve vastata ihmisten elintärkeistä palveluista, tiukat talouden raamit, demokraattinen päätöksenteko ja valpas paikallinen sekä sosiaalinen media pitävät tästä huolen. Myös kuntajohtaminen tilaa ja muutostarpeita pitää peilata tätä taustaa vasten.

Jaana Jantola: Robotiikan ja tekoälyn hyödyntäminen edellyttää prosessien ja asiakastarpeiden tuntemista ja rohkeutta nähdä se, mikä voisi olla mahdollista.

Kirsi Louhelainen: Monet tärkeät tukitoiminnot kuten taloushallinto tulevat lähivuosina tehostumaan ja hyötymään merkittävästi teknologian, kuten tekoälyn ja ohjelmistorobotiikan tarjoamista mahdollisuuksista.

”Tehokas toteutustapa, kiinnostavat esiintyjät. Kiva konsepti, joka liikkuu hyvin asiasta toiseen.”