Tuotteistus ja kehittäminen

Kannattaako kehitykseen ja tuotteistamiseen panostaa?