Tarinallista kunta

Tarina voi tuoda kunnan kassavirtaan rahaa. Miten?